Datový kurz PyLadies
Praha - podzim 2021

Úvod do získávání, manipulace a analýzy dat, základy strojového učení.

Explorativní datová analýza a statistika jedné proměnné

7. října 2021

Explorativní datová analýza a více zdrojů / proměnných

14. října 2021

Explorativní datová analýza a pokročilejší manipulace

21. října 2021

Opakovací hodina (bez materiálů)

3. listopadu 2021

    Strojové učení - knihovna scikit-learn, celkové workflow

    18. listopadu 2021

    Svátky klidu a konce kurzu

    24. prosince 2021