Datový kurz PyLadies
Praha - podzim 2021

Úvod do získávání, manipulace a analýzy dat, základy strojového učení.

Explorativní datová analýza a statistika jedné proměnné

7. října 2021

Explorativní datová analýza a více zdrojů / proměnných

14. října 2021

Explorativní datová analýza a pokročilejší manipulace

21. října 2021

Opakovací hodina (bez materiálů)

3. listopadu 2021

  Strojové učení - knihovna scikit-learn, celkové workflow

  18. listopadu 2021

  Analýza hlavních komponent (PCA)

  2. prosince 2021

  Svátky klidu a konce kurzu

  24. prosince 2021