Vytvořením uživatelského účtu na těchto stránkách udělujete souhlas spolku Pyvec z.s., se sídlem:

Impact Hub Praha
Drtinova 10/557
15000 Praha 5,
IČO: 22746668,
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24180 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení, příp. přezdívka (dále jméno)
  • e-mailová adresa

Ke všem zpracovávaným osobním údajům mají přístup administrátoři, vybraní členové spolku Pyvec, z.s.

Jméno označuje obsah, který na stránky vložíte (např. zaslaná řešení úloh a komentáře k nim) a je vždy u takového obsahu zobrazeno. Koučové, dobrovolníci kteří pomáhají s opravou a hodnocením řešení úkolů, mají navíc přístup k seznamu jmen všech účastníků kurzu, pro který koučují. Koučové nejsou nutně členy spolku Pyvec, z.s.

E-mailovou adresu je nutné zpracovat za účelem organizace kurzů a správy vašeho účtu. K e-mailové adrese mají přístup pouze administrátoři.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.