Datový kurz PyLadies
Praha - podzim 2023

Úvod do získávání, manipulace a analýzy dat, základy strojového učení.

Explorativní analýza a statistika jedné proměnné

2. října 2023

Explorativní datová analýza a více zdrojů / proměnných

9. října 2023

Explorativní datová analýza - agregace a transformace

16. října 2023

Analýza hlavních komponent (PCA)

20. listopadu 2023

Interaktivní vizualizace a aplikace

27. listopadu 2023

Svátky klidu a konce kurzu

24. prosince 2023