Datový kurz PyLadies
Praha - podzim 2023

Úvod do získávání, manipulace a analýzy dat, základy strojového učení.

Svátky klidu a konce kurzu

24. prosince 2023