Rozhraní a testy  5. dubna 2021

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

Dnešní úkoly budou asi povědomé. Vytvoříme totiž ... hru 1D piškvorky!

Dostanete ale tenntokrát hotový testovací soubor a s jeho použitím budete postupně zkoušet znovu vytvářenou hru.

Máte-li Piškvorky už hotové z minula, doporučuji je udělat znovu. Ty původní můžete mít vedle a postupně z nich kopírovat kousky kódu.

Stáhni si soubor s testy, test_piskvorky.py a dejte ho do adresáře kde budete tvořit Piškvorky.

Na ulehčení testování si s aktivním virtuálním prostředím nainstalujte modul pytest-level. Ten umožňuje pouštět jen určité testy – podle toho, jak jste daleko:

(venv)$ python -m pip install pytest-level

Zkuste spustit všechny testy. Asi vám neprojdou:

(venv)$ python -m pytest -v

Pak zkuste spustit testy pro úroveň 0:

```console
(venv)$ python -m pytest -v --level 0

Teď se nepustí žádné testy – všechny se přeskočí. Výpis by měl končit nějak takto:

collected N items / N deselected
=== N deselected in 0.01 seconds ===

Zadáte-li v posledním příkazu --level 1, aktivuje se první z testů. Pravděpodobně neprojde – v dalším úkolu ho spravíte!

Váš postup vždycky bude:

 • Když nějaký test neprochází, spravte ho.
 • Když všechno zezelená, postupte na další level/úkol.
0.

V modulu piskvorky (tj. v souboru piskvorky.py) napište funkci vyhodnot, která dostane řetězec s herním polem 1-D piškvorek a vrátí jednoznakový řetězec podle stavu hry:

 • "x" – Vyhrál hráč s křížky (pole obsahuje "xxx")
 • "o" – Vyhrál hráč s kolečky (pole obsahuje "ooo")
 • "!" – Remíza (pole neobsahuje "-", a nikdo nevyhrál)
 • "-" – Ani jedna ze situací výše (t.j. hra ještě neskončila)

Například:

 • vyhodnot('--------------------') vrátí '-'
 • vyhodnot('--o--xxx---o--o-----') vrátí 'x'
 • vyhodnot('xoxoxoxoxoxoxoxoxoxo') vrátí '!'

Zatímco budete psát tento úkol, průběžně ho kontrolujte automatickými testy. Pusťte příkaz python -m pytest -v --level N podle toho, jak jste daleko:

 • --level 1: V modulu piskvorky je nějaká funkce vyhodnot.
 • --level 2: V případě výhry dává funkce správný výsledek, 'x' nebo 'o'
 • --level 3: V případě remízy dává funkce správný výsledek, '!'
 • --level 4: Když hra neskončila, funkce dává správný výsledek, '-'

Odevzdejte celý soubor piskvorky.py.

1.

V modulu util (tj. v souboru util.py) napište funkci tah, která dostane řetězec s herním polem, číslo políčka (0-19), a symbol (x nebo o) a vrátí herní pole (t.j. řetězec) s daným symbolem umístěným na danou pozici.

Hlavička funkce by tedy měla vypadat nějak takhle:

def tah(pole, pozice, symbol):
  """Vrátí herní pole s daným symbolem umístěným na danou pozici

  `pole` je herní pole, na které se hraje.
  `pozice` je číslo políčka. Čísluje se od nuly.
  `symbol` může být 'x' nebo 'o', podle toho jestli je tah za křížky
  nebo za kolečka.
  """
  ...

Například:

 • tah('--------------------', 0, 'x') vrátí 'x-------------------'
 • tah('--------------------', 19, 'o') vrátí '-------------------o'
 • tah('x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-', 5, 'x') vrátí 'x-o-xxo-x-o-x-o-x-o-'

Můžete využít nějakou funkci, kterou už máte napsanou?

Zatímco funkci budete psát, průběžně ji kontrolujte automatickými testy. Pusťte příkaz python -m pytest -v --level N podle toho, jak jste daleko:

 • --level 10: V modulu util je nějaká funkce tah.

 • --level 11: Funkce dává na prázdné pole x nebo o na dané místo

 • --level 20: Hra na pozici, která není v poli, např. tah('--------------------', -1, 'x')

 • --level 22: Hra na obsazené políčko, např. tah('x-------------------', 0, 'o')

 • --level 24: Hra jiným symbolem než 'x' nebo 'o', např. tah('--------------------', 0, 'řeřicha')

Odevzdejte celý soubor util.py.

2.

V modulu piskvorky (tj. v souboru piskvorky.py) napište funkci tah_hrace(pole, symbol), která dostane řetězec s herním polem a symbol (x nebo o) a:

 • dostane řetězec s herním polem,
 • zeptá se hráče, na kterou pozici chce hrát,
 • pomocí funkce tah zjistí, jak vypadá herní pole se zaznamenaným tahem hráče
 • vrátí toto herní pole se zaznamenaným tahem hráče.

Pokud uživatel zadá špatný vstup (nečíslo, záporné číslo, obsazené políčko apod.), funkce mu vynadá a zeptá se znova.

Hlavička funkce by tedy měla vypadat nějak takhle:

def tah_hrace(pole, symbol):
  """Zeptá se hráče na tah a vrátí nové herní pole

  `pole` je herní pole, na které se hraje.
  `symbol` může být 'x' nebo 'o', podle toho jestli hráč hraje za křížky
  nebo za kolečka.
  """
  ...

Například zavolání print(tah_hrace('o-------------------', 'x')) by mohlo dopadnout takto:

Kam chceš hrát? nevím
Zadávej čísla!
Kam chceš hrát? 0
Tam nejde hrát!
Kam chceš hrát? -1
Tam nejde hrát!
Kam chceš hrát? 151
Tam nejde hrát!
Kam chceš hrát? 2
o-x-----------------

Nezapomeňte, že ve vedlejším modulu máš funkci tah, kterou si můžete naimportovat.

Funguje-li tahle funkce s příkladem výše, otestujte ji opět pomocí automatických testů. Tentokrát nastavujte level na 30 až 34. (Testuje se funkce, která volá input. Jak takový test napsat je nad rámec tohoto kurzu.)

Odevzdejte celý soubor piskvorky.py (i s funkcí vyhodnot).

3.

V modulu ai (tj. v souboru ai.py) napište funkci tah_pocitace(pole, symbol), která dostane řetězec s herním polem a symbol, vybere pozici, na kterou hrát, a vrátí herní pole se zaznamenaným tahem počítače.

Nejde-li na dané pole hrát, funkce musí skončit s chybou ValueError.

Použijte jednoduchou náhodnou „strategii”:

 1. Vyber číslo od 0 do 19.
 2. Pokud je dané políčko volné, hrej na něj.
 3. Pokud ne, opakuj od bodu 1.

Navíc k tomu funkce nesmí „zamrznout“ (způsobit nekonečný cyklus), ať jí předáte jakékoli hodnoty argumentů. Kdyby strategie výše měla „zamrznout“, funkce ať místo toho způsobí ValueError.

Hlavička funkce by tedy měla vypadat nějak takhle:

def tah_pocitace(pole, symbol):
  """Vrátí herní pole se zaznamenaným tahem počítače

  `pole` je herní pole, na které se hraje.
  `symbol` může být 'x' nebo 'o', podle toho jestli hráč hraje za křížky
  nebo za kolečka.
  """
  ...

Zavolání print(tah_pocitace('o-------------------', 'x')) by mohlo vypsat třeba o---------x---------.

Testy jsou v levelech 40 až 44.

Odevzdejte celý soubor ai.py.

4.

V modulu piskvorky (tj. v souboru piskvorky.py) napište funkci piskvorky1d, která:

 • Vytvoří řetězec s herním polem
 • Stále dokola:
  • zavolá volá funkci tah_hrace, a výsledek uloží jako nové pole
  • vypíše stav hry
  • zavolá volá funkci tah_pocitace, a výsledek uloží jako nové pole
  • vypíše stav hry

Zatím nemusíte řešite konec hry (pokud ho už nemáte z minula).

V modulu hra (tj. v souboru hra.py) přidejte import a volání funkce piskvorky1d.

Původní testy by měly stále procházet. Automatické testy na celou hru ale nejsou – otestujte to ručně pomocí python hra.py!

Tady odevzdejte pouze modul piskvorky.py.

5.

Tady odevzdejte soubor hra.py.

6.

Pošéfujte konec hry. Když někdo vyhraje nebo dojde k remíze, cyklus se ukončí a vypíše se výsledek – třeba s gratulací nebo povzbuzující zpráva.

Stav hry kontrolujte po každém tahu.

Nezapomeňte, že máte k dispozici funkci vyhodnot!

Automatické testy na celou hru nejsou – otestujte to ručně! Nezapomeňte zkontrolovat remízu.

Odevzdejte celý soubor piskvorky.py.

7.

Zvládnete pro počítač naprogramovat lepší strategii? Třeba aby se snažil hrát vedle svých existujících symbolů nebo aby bránil protihráčovi? Stačí jen docela malé vylepšení!

Testy by stále měly procházet.

Odevzdej celý soubor ai.py s jednou strategií – tou nejlepší na jakou váš tým přišel.

8.

Úkol navíc pro ty kdo se nudí.

Když každý člen týmu vytvoří vlastní strategii, jak zjistíte která je nejlepší? Můžete je postavit proti sobě!

Strategie dejte do souborů podle jmen členů týmu, např ai_julie.py a ai_stepan.py. Pak vytvořte soubor robo.py, do kterého vložte modifikovanou verzi piskvorky1d, která strategie posle proti sobě. Můžete se inspirovat následujícím příkladem:

import ai_julie
import ai_stepan

def zapas_robotu():
  ...
  pole = ai_julie.tah_pocitace(pole, 'x')
  ...
  pole = ai_stepan.tah_pocitace(pole, 'o')
  ...

zapas_robotu()

Máte-li nevyrovnaný tým (např. rodiče a děti) nebo jen chcete spolupracovat, můžete takto zkoušet i předchozí verzi strategie proti vylepšené.

Odevzdejte svoji verzi turnajového programu.

Bonus 1

Spusťte v turnaji víc her po sobě a počítejte skóre. (Funkce zapas_robotu by měla vracet kdo vyhrál.)

Bonus 2

Moduly jsou hodnoty stejně jako čísla nebo řetězce; lze je uložit do proměnných nebo dát funkci jako argumenty. Takže lze psát i něco jako:

import ai_julie
import ai_stepan
import ai_betka

def zapas_robotu(ai_x, ai_o):
  ...
  pole = ai_x.tah_pocitace(pole, 'x')
  ...
  pole = ai_o.tah_pocitace(pole, 'o')
  ...

zapas_robotu(ai_julie, ai_stepan)
zapas_robotu(ai_stepan, ai_betka)
zapas_robotu(ai_betka, ai_julie)