Interaktivní vizualizace a aplikace (virtuální)  14. května 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

Do dashboardu GreatCovidDashboard z druhé části lekce o dashboardech:

0.

Přidej widget pro výběr projekce mapy. Projekce se mění pomocí parametru projection funkce choropleth.

1.

Změň widget na výběr zemí na MultiChoice.

2.

Přidej graf vývoje smrtnosti, tj. podílu zemřelých k nakaženým.

3.

Spusť aplikaci na Heroku. Nejjednodušší bude nahradit předchozí dashboard, můžeš ale zaregistrovat novou Heroku aplikaci. Funguje to? Pochlub se a přidej odkaz!

Rozšiř první graf s Gapminder daty z https://plotly.com/python/plotly-express/, tj. scatter plot lifeExp vs gdpPercap. (Nedělej v Panel aplikaci, nefungovala by animace):

4.

Gapminder data z roku 2007 spoj pomocí pandas.merge s Covid daty (na merge můžete použít iso_alpha sloupec).

5.

Na osu y vynes počet nakažených na 1000 obyvatel.

6.

Použij logaritmické měřítko na x i y osu.

7.

Přidej časovou animaci pomocí argumentu animation_frame. Pozor, animation_frame nespolupracuje dobře s typem pandas.Timestamp. Nejjednodušší je převést Timestamp sloupec na řetězec pomocí .dt.strftime.