Analýza hlavních komponent (PCA) (virtuální)  7. května 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

Vyber si jednu z databází z předchozích hodin, například Pokémony nebo Gapminder (statistiky o jednotlivých státech) a pokus se aplikovat, co ses v hodině o PCA naučila:

0.

Z numerických veličin nakresli PCA graf.

1.

Spočítej podíl variability vysvětlené prvními dvěma komponentami.

2.

Dají se PCA1 a PCA2 vysvětlit pomocí nějaké kategoriální proměnné?

3.

Zkus PCA graf nakreslit jako interaktivní graf.

4.

Zkus krom PCA grafu nakreslit i heatmapu s hierarchickým clusterováním.

5.

Pokus se navrhnout, jak by šly do PCA zahrnout kategoriální veličiny (za předpokladu, že počet jejich kategorií není příliš velký - např. kontinent pro Gapminder nebo barva u pokémonů).