Datové typy a základy vizualizace v pandas  22. září 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Podle Keplerových zákonů by pro všechny planety měl být konstantní poměr mezi třetí mocninou velké poloosy elipsy oběžné dráhy a druhou mocninou oběžné doby. Dokážeš to ověřit pomocí tabulky planety, kterou jsme si v hodině vytvořili?

1.

Vytvoř vhodný graf, který velkou poloosu elipsy a oběžnou dobu spojuje.

Použij tabulku countries z hodiny a:

2.

Přidej do tabulky zemí sloupce women_overweight, men_overweight, kde nadváhou zástupců příslušného pohlaví myslíme průměrné bmi > 25.

3.

Zjisti, v jakých zemích, které NEpatří do low_income group, mají průměrně méně než 3000 kalorií na den.

4.

Napiš kód, který vytvoří graf bmi mužů a bmi žen v zemích EU. Zkus si pohrát i s parametry - nastav figsize, barvu...

Poslední projekt je volitelný. Nemáš-li čas, klidně ho přeskoč.

5.

Najdi si nějaká data, udělej z nich vizualizaci a postni ji na Slack do kanálu #projekty s informací, odkud jsi data bral/a a čeho se týkají. Pokud nevíš, zajímavá data najdeš například zde.