Lekce 11 – Třídy  20. listopadu 2018

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Vytvoř si vlastní třídu pro celá čísla tak, aby tato nová třída měla všechny vlastnosti a schopnosti běžných celých čísel v Pythonu (objekty bude možné sčítat, odečítat, porovnávat atp.) a navíc měla metodu pro rozpoznání, zda je číslo v objektu sudé nebo liché jménem je_sude(), která bude vracet True nebo False.

1.

Jako bonus je možné vlastní třídě z předchozího příkladu přepsat metodu __repr__() tak, aby bylo v interaktivním režimu poznat, které číslo je standardní int a které je z tebou vytvořené třídy.