Třídy  26. listopadu 2019

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

Základní cvičení na vytváření objektů a tříd.

0.

Na srazu jsme vytvářeli cvičné třídy pro [koťátka/čtverce] vytvoř seznam alespoň pěti ruzných [koťátek/čtverců].

Dokážeš to udělat v cyklu? Jak ověříš, že jde skutečně o různé objekty?

1.

Vytvoř třidu Ctverec s jedním atributem strana a metodami obvod(), obsah() a rozdil_obsahu(jiny_ctverec Ctverec), která vrátí rozdíl obsahů dvou čtverců - zadaného a toho jehož metodu voláme.

Následující projekty jsou na procvičení dědičnosti, pokud jsme ji na kurzech ještě nestihli probrat, můžeš je zatím vynechat.

2.

Vytvoř si vlastní třídu pro celá čísla tak, aby tato nová třída měla všechny vlastnosti a schopnosti běžných celých čísel v Pythonu (objekty bude možné sčítat, odečítat, porovnávat atp.) a navíc měla metodu pro rozpoznání, zda je číslo v objektu sudé nebo liché jménem je_sude(), která bude vracet True nebo False.

3.

Jako bonus je možné vlastní třídě z předchozího příkladu přepsat metodu __repr__() tak, aby bylo v interaktivním režimu poznat, které číslo je standardní int a které je z tebou vytvořené třídy.