Slovníky  27. dubna 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

Poslední šance dodělat strategii do piškvorek!

0.

Zvládneš pro počítač naprogramovat lepší strategii? Třeba aby se snažil hrát vedle svých existujících symbolů nebo aby bránil protihráčovi? Stačí jen docela malé vylepšení!

Testy by stále měly procházet.

Odevzdej celý soubor ai.py.

Těchto pár úkolů slouží k procvičení práce se slovníky.

1.

Napiš funkci mocniny, která pro argumentem zadané číslo n vytvoří a vrátí slovník, kde jako klíče budou čísla od jedné do n a jako hodnoty k nim jejich druhé mocniny.

Například: mocniny(4) vrátí {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}

2.

Napiš funkci pocet_znaku, která jako argument dostane řetězec a vrátí slovník, ve kterém budou jako klíče jednotlivé znaky ze zadaného řetězce a jako hodnoty počty výskytů těchto znaků v řetězci. Například:

Například: pocet_znaku("hello world") vrátí {'h': 1, 'e': 1, 'l': 3, 'o': 2, ' ': 1, 'w': 1, 'r': 1, 'd': 1}

3.

Napiš proceduru, která vypíše obsah slovníku (klíče a k nim náležící hodnoty) na jednotlivé řádky.

Například vypis_slovnik(mocniny(4)) vypíše

Klíč 1, hodnota 1
Klíč 2, hodnota 4
Klíč 3, hodnota 9
Klíč 4, hodnota 16

Další úkol kombinuje slovníky se soubory.

4.

Napiš program, který vypíše básničku ze souboru basnicka.txt, ale každé písmeno nahradí jiným podle následujícího slovníku:

{'a': 'ɐ', 'b': 'q', 'c': 'ɔ', 'd': 'p', 'e': 'ǝ', 'f': 'ɟ', 'g': 'ƃ',
 'h': 'ɥ', 'i': 'ᴉ', 'j': 'ɾ', 'k': 'ʞ', 'l': 'l', 'm': 'ɯ', 'n': 'u',
 'o': 'o', 'p': 'd', 'q': 'b', 'r': 'ɹ', 's': 's', 't': 'ʇ', 'u': 'n',
 'v': 'ʌ', 'w': 'ʍ', 'x': 'x', 'y': 'ʎ', 'z': 'z', 'A': '∀', 'B': 'B',
 'C': 'Ɔ', 'D': 'D', 'E': 'Ǝ', 'F': 'Ⅎ', 'G': 'פ', 'H': 'H', 'I': 'I',
 'J': 'ſ', 'K': 'ʞ', 'L': '˥', 'M': 'W', 'N': 'N', 'O': 'O', 'P': 'Ԁ',
 'Q': 'Q', 'R': 'R', 'S': 'S', 'T': '┴', 'U': '∩', 'V': 'Λ', 'W': 'M',
 'X': 'X', 'Y': '⅄', 'Z': 'Z', '0': '0', '1': 'Ɩ', '2': 'ᄅ', '3': 'Ɛ',
 '4': 'ㄣ', '5': 'ϛ', '6': '9', '7': 'ㄥ', '8': '8', '9': '6', ',': "'",
 '.': '˙', '?': '¿', '!': '¡', '"': '„', "'": ',', '`': ',', '(': ')',
 ')': '(', '[': ']', ']': '[', '{': '}', '}': '{', '<': '>', '>': '<',
 '&': '⅋', '_': '‾'}

Znaky, které ve slovníku nejsou, program vypíše nezměněné.

Nepovinný bonus: Každý řádek navíc vypiš pozpátku (od posledního písmena). (Který typ sekvencí umíš obrátit?)

Využij soubory a formát JSON pro ukládání informací v programech, které už máš hotové.

5.

Vyber si jednu hru, kterou už máš naprogramovanou: Piškvorky (jednodušší) nebo Šibenici (složitější).

 1. Piškvorky
 2. Šibenice

Po každém tahu hru hráče ulož: stav převeď na JSON a ulož do souboru stav.json.

6.

Při spuštění programu načti uložený stav se souboru. Tedy:

 • Na začátku hry:
 • pokud existuje soubor stav.json:
  • přečti ho a nastav podle něj stav hry,
  • soubor smaž.
 • Jinak hru začni normálně.

Typicky „slovníková“ hříčka:

8.

Úkolem je vytvořit známou skautskou hru „Kdo? S kým? Co dělali?“.

 1. Hra se hráče zeptá postupně na různé otázky, například „Kdo?“, „S kým?“, „Co dělali?“, „Kde?“, „Kdy?“, a nakonec „Proč?“, s tím, že mu umožní na jednu otázku odpovědět vícekrát a všechny odpovědi si uloží do slovníku, podobně jako jsme na lekci měli telefonní čísla přiřazená ke jménům, např:

  {
    'Kdo': ['Anče', 'Kuba', 'Hajnej'],
    'S kým': ['Hyacint', 'Rumburak', 'Blekota'],
    ...
  }
  

  Seznam otázek by mělo být možné změnit v kódu na jednom místě bez zásahu do logiky programu.

 2. Hra vytvoří nový slovník, ve kterém bude ke každé otázce přiřazena právě jedna náhodně vybraná odpověď.

  {
    'Kdo': 'Anče',
    'S kým': 'Hyacint',
    ...
  }
  
 3. Na závěr pak hra z takto vybraných odpovědí složí větu, kterou vypíše uživateli.

Doporučuji hru rozdělit do tří funkcí, aby hru šlo napsat takto:

vsechny_odpovedi = ziskej_odpovedi()
vybrane_odpovedi = vyber_odpovedi(vsechny_odpovedi)
vypis_vysledek(vybrane_odpovedi)

A nakonec rochu netradiční úkol s funkcemi.

9.

Bonusový nepovinný úkol.

Napiš program, který postupně načte od uživatele dvě čísla a jednoznakový řetězec – buď '+', '-', '*' nebo '/'. Program provede na číslech příslušnou operaci.

Tenhle úkol už jsi jednou dělala. Tentokrát ale pro výběr operace použij následující slovník funkcí:

def secti(a, b):
  return a + b
def odecti(a, b):
  return a - b
def vynasob(a, b):
  return a * b
def podel(a, b):
  return a / b

slovnik_operaci = {
  '+': secti,
  '-': odecti,
  '*': vynasob,
  '/': podel,
}

Hodnoty tohoto slovníku jsou funkce, takže výraz jako slovnik_operaci['+'] teď označuje funkci: dosadí se za něj funkce secti. Můžeš tedy např. zavolat slovnik_operaci['+'](3, 4).

Příklad použití programu (čísla za dvojtečkou doplnil uživatel):

První číslo: 123
Druhé číslo: 456
Operace: +
123 + 456 = 579