Seznamy a n-tice  6. dubna 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

Poslední úkol 1D piškvorek zůstává na další týden.

0.

Zvládneš pro počítač naprogramovat lepší strategii? Třeba aby se snažil hrát vedle svých existujících symbolů nebo aby bránil protihráčovi? Stačí jen docela malé vylepšení!

Testy by stále měly procházet.

Odevzdej celý soubor ai.py.

Pojďme si procvičit práci se seznamem.

Některé z projektů – a zvlášť ten poslední – potřebují trochu přemýšlení; nebudeš-li vědět jak dál, zeptej se na internetu ostatních a řešte společně!

1.

Napiš funkci vytvor_seznam_zvirat(), která vytvoří nový seznam domácích zvířat a vrátí ho. Domácí zvířata známe tato: "pes", "kočka", "králík", "had".

Tuto funkci použiješ pro otestování dalších úloh. Nehledej v ní nic složitého.

Příklad:

>>> vytvor_seznam_zvirat()
['pes', 'kočka', 'králík', 'had']

Každé zavolání funkce by mělo vytvořit nový, nezávislý seznam. Vyzkoušej si to následujícím „dialogem“:

>>> zvirata = vytvor_seznam_zvirat()
>>> zvirata.pop()
'had'
>>> vytvor_seznam_zvirat()
['pes', 'kočka', 'králík', 'had']
>>> zvirata
['pes', 'kočka', 'králík']
2.

Napiš funkci filtruj_kratka_jmena, která dostane seznam řetězců a vrátí seznam těch, která jsou kratší než 5 písmen.

Například:

>>> zvirata = vytvor_seznam_zvirat()
>>> filtruj_kratka_jmena(zvirata)
['pes', 'had']

Vzpomeň si, jak se vytváří seznam: začni s prázdným seznamem a postupně přidávej prvek po prvku.

Funkce by měla opět vracet nový seznam a svůj argument nechat nezměněný. Vyzkoušej si to následujícím „dialogem“:

>>> zvirata = vytvor_seznam_zvirat()
>>> filtruj_kratka_jmena(zvirata)
['pes', 'had']
>>> zvirata
['pes', 'kočka', 'králík', 'had']
3.

Napiš funkci filtruj_k, která dostane seznam řetězců a vrátí seznam těch, která začínají na k.

Například:

>>> zvirata = vytvor_seznam_zvirat()
>>> filtruj_k(zvirata)
['kočka', 'králík']

Funkce by měla opět vracet nový seznam a svůj argument nechat nezměněný.

4.

Napiš funkci obsahuje, která dostane seznam a slovo a zjistí, jestli je to slovo v daném seznamu. Podle toho vrátí True nebo False.

Například:

>>> zvirata = vytvor_seznam_zvirat()
>>> obsahuje(zvirata, 'pes')
True
>>> obsahuje(zvirata, 'vodováha')
False
5.

Napiš funkci bez_prvniho, která dostane seznam jmen a vrátí seznam se všemi jeho prvky kromě prvního.

>>> zvirata = vytvor_seznam_zvirat()
>>> zvirata
['pes', 'kočka', 'králík', 'had']
>>> bez_prvniho(zvirata)
['kočka', 'králík', 'had']

Funkce by opět neměla změnit původní seznam:

>>> zvirata
['pes', 'kočka', 'králík', 'had']

A měla by fungovat i pro prázdný seznam:

>>> bez_prvniho([])
[]
6.

Složitější, nepovinný úkol!

Had byl pyšný na to, že je v abecedě první. Dokud nepřiletěla "andulka".

Abys hada uklidnila, vytvoř funkci serad_od_druheho, která zvířata seřadí podle abecedy, ale bude ignorovat první písmeno. Například:

>>> zvirata = vytvor_seznam_zvirat()
>>> serad_od_druheho(zvirata)
["had", "pes", "andulka", "kočka", "králík"]
>>> # (barvy jsou tu jen pro přehlednost, tvůj program vypisuje bez barev)

Máš tady seznam hodnot, které chceš seřadit podle nějakého klíče. Klíč se dá z každé hodnoty vypočítat – v našem případě je to hodnota kromě prvního písmenka (tedy od druhého písmenka dál).

Postup:

 • Vytvoř seznam dvojic (klíč, hodnota).
 • Seřaď tento seznam dvojic – dvojice se řadí nejdřív podle prvního prvku, pak druhého atd.
 • Nakonec vytvoř ze seznamu dvojic výsledný seznam hodnot.

Vytvoření seznamu se dělá tak, že začneš s prázdným seznamem a postupně do něj přidáváš hodnoty jednu po druhé.

7.

Napiš funkci vytvor_balicek, která vrátí nový zamíchaný seznam hracích karet pro hru Prší. Každá položka seznamu bude dvojice hodnota-barva.

Hodnoty karet jsou 2-10, 'J', 'Q', 'K', 'A'. Barvy jsou '♥' '♦' '♠' '♣'. (Symboly si můžeš zkopírovat jako text. Nezobrazují-li se ti správně, použij S, K, P, +.)

Například:

>>> vytvor_balicek()
[(2, '♥'), (10, '♠'), ('A', '♣'), ...

Následující sada úkolů je nepovinná. Procvičuje seznamy a n-tice. Když ji uděláš, budeš mít další hru!

Tahle sekce není jednoduchá (a poslední dva projekty jsou obzvláště náročné). Můžeš zkusit spojit síly s ostatními účastnicemi kurzu!

Úkoly dělej postupně; navazují na sebe.

8.

Úkol na procvičení a vzpomenutí. Už jsi ho jednou vyřešila.

Pomocí cyklů for a parametru end pro print napiš program, který postupně z jednotlivých 'X' vypíše:

X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X

„Z jednotlivých 'X'“ znamená, že každý print vypíše jen jedno X. Nepoužiješ tedy např. print('X X X X X') ani print('X ' * 5).

9.

Úkol na procvičení a vzpomenutí. Už jsi ho jednou vyřešila.

Napiš program, který vypíše „tabulku“ s násobilkou.

0 0 0 0 0
0 1 2 3 4
0 2 4 6 8
0 3 6 9 12
0 4 8 12 16
10.

Napiš funkci, která dostane seznam souřadnic (párů čísel menších než 10, která určují sloupec a řádek) a vypíše je jako mapu: mřížku 10×10, kde na políčka která jsou v seznamu napíše X, jinde tečku. Například:

nakresli_mapu([(0, 0), (1, 0), (2, 2), (4, 3), (8, 9), (8, 9)])

X . . . . . . . . .
X . . . . . . . . .
. . X . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . X . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . X
. . . . . . . . . .

Jak na to?

 • Vzpomeň si, jak se vypisuje tabulka: pomocí dvou cyklů for zanořených do sebe.
 • Pro každou buňku tabulky (tedy vevnitř v cyklu) si vytvoř dvojici souradnice = (cislo_radku, cislo_sloupce).
 • Napiš X, pokud je dvojice souradnice v seznamu. Jinak napiš ..

Pondělí 2020-04-20: změněno zadání – souřadnice jsou (číslo řádku, číslo sloupce), ne naopak.

11.

Napiš funkci pohyb, která dostane seznam souřadnic a světovou stranu ("s", "j", "v" nebo "z") a přidá k seznamu poslední bod „posunutý“ v daném směru. Např.:

souradnice = [(0, 0)]
pohyb(souradnice, 'j')
print(souradnice)     # → [(0, 0), (1, 0)]
pohyb(souradnice, 'j')
print(souradnice)     # → [(0, 0), (1, 0), (2, 0)]
pohyb(souradnice, 'v')
print(souradnice)     # → [(0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1)]
pohyb(souradnice, 'z')
print(souradnice)     # → [(0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 0)]

Funkce by neměla nic vracet. Jen mění už existující seznam.

Pondělí 2020-04-20: změněno zadání – souřadnice jsou (číslo řádku, číslo sloupce), ne naopak.

12.

Napiš cyklus, který se bude ptát uživatele na světovou stranu, podle ní zavolá pohyb, a následně vykreslí seznam jako mapu. Pak se opět se zeptá na stranu atd.

Začínej se seznamem [(0, 0), (0, 1), (0, 2)].

Pondělí 2020-04-20: změněno zadání – začíná se s jiným seznamem.

13.

Doplň funkci pohyb tak, aby při pohybu umazala první bod ze seznamu souřadnic. Výsledný seznam tak bude mít stejnou délku, jako před voláním.

14.

Doplň funkci pohyb tak, aby zamezila:

 • pohybu ven z mapy,
 • pohybu na políčko, které už v seznamu je.

Vhodná výjimka pro tyto situace je ValueError('Game over').

15.

Teď máš hotový základ hry "Had"! Zkus si s ní chvíli hrát.

Pak přidej do hry hadí potravu.

Seznam jídla obsahuje na začátku jedno jídlo na políčku, na kterém není had (například: jidlo = [(2, 3)] znamená jedno jídlo na pozici (2, 3)). Když had sežere jídlo, vyroste („nesmaže“ se mu ocas, tedy neprovede se to, cos přidala v projektu 13), a pokud na mapě zrovna není další jídlo, na náhodném místě (kde není had) se přidá jídlo nové.

Každých 30 tahů se přidá nové jídlo samo od sebe.

Na mapě se jídlo zobrazuje třeba jako otazník (?).

16.

Hadí hřiště může mít libovolné rozměry větší než 4×1. Třeba 20×20 nebo 10×30.

A nakonec projekt na přemýšlení.

17.

Zkus co nejjednodušeji udělat takový seznam, aby platilo:

seznam[5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][0] == 5

Může seznam obsahovat sám sebe?