Chyby a moduly  2. listopadu 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

Dnešním úkolem je naprogramovat hru 1D Piškvorky. Nakonec bude fungovat následovně:

1-D piškvorky se hrají na řádku s dvaceti políčky. Hráči střídavě přidávají kolečka (`o`) a křížky (`x`), třeba:
1. kolo: -------x------------
2. kolo: -------x--o---------
3. kolo: -------xx-o---------
4. kolo: -------xxoo---------
5. kolo: ------xxxoo---------
Hráč, která dá tři své symboly vedle sebe, vyhrál.

Hru budeš skládat postupně z malých částí. Napřed tedy musíš malé části vytvořit.

Úkoly dělej postupně.

Odevzdávej prosím celé programy se všemy potřebnými importy a pomocnými funkcemi.

0.

Napiš funkci vyhodnot, která dostane řetězec s herním polem 1-D piškvorek a vrátí jednoznakový řetězec podle stavu hry:

 • "x" – Vyhrál hráč s křížky (pole obsahuje "xxx")
 • "o" – Vyhrál hráč s kolečky (pole obsahuje "ooo")
 • "!" – Remíza (pole neobsahuje "-", a nikdo nevyhrál)
 • "-" – Ani jedna ze situací výše (t.j. hra ještě neskončila)

Například:

 • vyhodnot('--------------------') vrátí '-'
 • vyhodnot('--o--xxx---o--o-----') vrátí 'x'
 • vyhodnot('xoxoxoxoxoxoxoxoxoxo') vrátí '!'
1.

Napiš funkci tah, která dostane řetězec s herním polem, číslo políčka (0-19), a symbol (x nebo o) a vrátí herní pole (t.j. řetězec) s daným symbolem umístěným na danou pozici.

Hlavička funkce by tedy měla vypadat nějak takhle:

def tah(pole, pozice, symbol):
  """Vrátí herní pole s daným symbolem umístěným na danou pozici

  `pole` je herní pole, na které se hraje.
  `pozice` je číslo políčka. Čísluje se od nuly.
  `symbol` může být 'x' nebo 'o', podle toho jestli je tah za křížky
  nebo za kolečka.
  """
  ...

Například:

 • tah('--------------------', 0, 'x') vrátí 'x-------------------'
 • tah('--------------------', 19, 'o') vrátí '-------------------o'
 • tah('x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-', 5, 'x') vrátí 'x-o-xxo-x-o-x-o-x-o-'

Můžeš využít nějakou funkci, kterou jsme napsaly už na sraze?

2.

Přepiš funkci tah, aby skončila s chybou ValueError v těchto případech:

 • Hra na pozici, která není v poli, např. tah('--------------------', -1, 'x')

 • Hra na obsazené políčko, např. tah('x-------------------', 0, 'o')

 • Hra jiným symbolem než 'x' nebo 'o', např. tah('--------------------', 0, 'řeřicha')

Původní řešení předchozího úkolu můžeš nechat tak, jak je.

3.

Napiš funkci tah_hrace(pole, symbol), která dostane řetězec s herním polem a symbol (x nebo o) a:

 • dostane řetězec s herním polem,
 • zeptá se hráče, na kterou pozici chce hrát,
 • pomocí funkce tah zjistí, jak vypadá herní pole se zaznamenaným tahem hráče
 • vrátí toto herní pole se zaznamenaným tahem hráče.

Pokud uživatel zadá špatný vstup (nečíslo, záporné číslo, obsazené políčko apod.), funkce mu vynadá a zeptá se znova.

Hlavička funkce by tedy měla vypadat nějak takhle:

def tah_hrace(pole, symbol):
  """Zeptá se hráče na tah a vrátí nové herní pole

  `pole` je herní pole, na které se hraje.
  `symbol` může být 'x' nebo 'o', podle toho jestli hráč hraje za křížky
  nebo za kolečka.
  """
  ...

Například zavolání print(tah_hrace('o-------------------', 'x')) by mohlo dopadnout takto:

Kam chceš hrát? nevím
Zadávej čísla!
Kam chceš hrát? 0
Tam nejde hrát!
Kam chceš hrát? -1
Tam nejde hrát!
Kam chceš hrát? 151
Tam nejde hrát!
Kam chceš hrát? 2
o-x-----------------
4.

Napiš funkci tah_pocitace(pole, symbol), která dostane řetězec s herním polem a symbol, vybere pozici, na kterou hrát, a vrátí herní pole se zaznamenaným tahem počítače.

Použij jednoduchou náhodnou „strategii”:

 1. Vyber číslo od 0 do 19.
 2. Pokud je dané políčko volné, hrej na něj.
 3. Pokud ne, opakuj od bodu 1.

Hlavička funkce by tedy měla vypadat nějak takhle:

def tah_pocitace(pole, symbol):
  """Vrátí herní pole se zaznamenaným tahem počítače

  `pole` je herní pole, na které se hraje.
  `symbol` může být 'x' nebo 'o', podle toho jestli hráč hraje za křížky
  nebo za kolečka.
  """
  ...

Zavolání print(tah_pocitace('o-------------------', 'x')) by mohlo vypsat třeba o---------x---------.

5.

Napiš funkci piskvorky1d, která:

 • Vytvoří řetězec s herním polem
 • Stále dokola:
  • zavolá volá funkci tah_hrace, a výsledek uloží jako nové pole
  • vypíše stav hry
  • zavolá volá funkci tah_pocitace, a výsledek uloží jako nové pole
  • vypíše stav hry

Zatím neřeš konec hry.

6.

Teď pošéfuj konec hry. Když někdo vyhraje nebo dojde k remíze, cyklus se ukončí a vypíše se výsledek – třeba s gratulací nebo povzbuzující zpráva.

Stav hry kontroluj po každém tahu.

Nezapomeň, že máš k dispozici funkci vyhodnot!