Seznamy  20. října 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

Na začátek trocha práce se seznamy. Některé z projektů – a zvlášť ten poslední – potřebují trochu přemýšlení; nebudeš-li vědět jak dál, zeptej se na Slacku nebo na sraze ostatních a řešte společně!

0.

Udělej si seznam domácích zvířat. Budeš ho potřebovat v dalších úlohách. Domácí zvířata známe tato: "pes", "kočka", "králík", "had".

1.

Napiš funkci, která vrací jména domácích zvířat (zadaných argumentem), která jsou kratší než 5 písmen.

Pozor na rozdíl mezi tím, co funkce dělá a co vrací.

2.

Napiš funkci, která vrací jména domácích zvířat (zadaných argumentem), která začínají na k.

3.

Napiš funkci, která dostane slovo a zjistí, jestli je v seznamu domácích zvířat.

„Zjistí“ znamená, že funkce vrátí True nebo False.

4.

Napiš funkci, která dostane dva seznamy jmen zvířat a vrátí tři seznamy:

 • zvířata, která jsou v obou seznamech (sjednocení množin: první ∪ druhá),
 • zvířata, která jsou jen v prvním seznamu (rozdíl množin: první - druhá),
 • zvířata, která jsou jen ve druhém seznamu (rozdíl množin: druhá - první).

Pozor na rozdíl mezi průnikem a sjednocením. Pokud si nejsi jistý/á, koukni třeba na Wikipedii.

5.

Napiš program, který seřadí seznam domácích zvířat podle abecedy.

6.

Had byl pyšný na to, že je v abecedě první. Dokud nepřiletěla "andulka".

Abys hada uklidnil/a, vytvoř funkci, která zvířata seřadí podle abecedy, ale bude ignorovat první písmeno t.j. vrátí:

"had",
"pes",
"andulka",
"kočka",
"králík".

Postup:

 • Na začátku máš seznam zvířat s andulkou. Tento seznam hodnot chceš seřadit podle nějakého klíče. Klíč můžeš z každé hodnoty vypočítat.
 • Tento seznam budeš postupně procházet a pro každý prvek vypočítáš/vytvoříš seznam dvojic (klíč, hodnota). Dvojice si budeš potřebovat někde ukládat, např. do nového pomocného seznamu.
 • Nový pomocný seznam již obsahuje dvojice, které můžeš seřadit. Dvojice se totiž řadí nejdříve podle prvního prvku, pak podle druhého atd.
 • Nyní z tohoto seznamu můžeš vytvořit opět jen seznam hodnot.

Proč má zrovna had takovéhle výsadní postavení, zjistíš později.

Jedna klasická programovací úloha, která nejspíš pořádně potrápí tvé logické myšlení. Je nepovinná, nemáš-li na ni aspoň pár hodin, tak ji přeskoč.

7.

Napiš funkci, která převede římské číslice na číslo (int).

Dadaistický koutek: procvičení práce se seznamy, řetězci a soubory. Opět: nebudeš-li vědět jak dál, zeptej se!

8.

Vyber si básničku, která má aspoň tři sloky po aspoň třech verších. Ulož ji do souboru basnicka.txt. Básničku ulož tak, aby mezi každou slokou byl volný řádek. Můžeš použít třeba kousek Máje od K. H. Máchy nebo některou baladu z Kytice od K. J. Erbena.

9.

Napiš program, který vypíše básničku ze souboru basnicka.txt, ale obrátí pořadí veršů (t.j. jako první vypíše poslední řádek atd.). Nápověda: Každý seznam má metodu reverse, která ho „obrátí”.

10.

Napiš program, který obrátí pořadí slov v jednotlivých verších

11.

Obrať pořadí slok (ty by měly být oddělené jedním prázdným řádkem).

12.

Vypiš slova básně v náhodném pořadí.

Bonusový projekt: Snaž se přitom co nejlépe zachovat strukturu básně (sloky, verše, interpunkci, velká písmena, ...

Projekty závisí jeden na druhém, řeš je postupně. Až to uděláš, můžeš si zahrát hru! Tahle sekce není jednoduchá (a poslední dva projekty jsou obzvláště náročné). Můžeš zkusit spojit síly s ostatními účastníky kurzu!}

13.

Napiš funkci, která dostane seznam souřadnic (párů čísel menších než 10, která určují sloupec a řádek) a vypíše je jako mapu: mřížku 10×10, kde na políčka která jsou v seznamu napíše X, jinde tečku. Například:

souradnice = [(0, 0), (1, 0), (2, 2), (4, 3), (8, 9), (8, 9)]

nakresli_mapu(souradnice)
X X . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . X . . . . . . .
. . . . X . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . X .

Jak na to? Způsobů je jistě více, toto je jeden z nich:

 • Udělej tabulku (seznam seznamů) se samými tečkami, něco jako:
  [['.', '.', '.'], ['.', '.', '.'], ['.', '.', '.']].
 • Na příslušných místech nahraď tečky X-ky.
 • Tabulku vypiš pomocí dvou cyklů for zanořených do sebe.

Tady je druhý způsob:

 • Nejdříve nech funkci vykreslit mapu ze samých teček (10x10). Křižky místo některých teček zatím neřeš.
 • Funguje? Hurá! Teď na správných místech nahraď tečky X-ky. V kódu, kde kresliš tečku, přidej podmínku, která zkontroluje, zda je tečka na souřadnicích, kde má být křížek.

Který způsob ti vyhovuje více? Našla/el jsi jiný způsob a funguje ti to? Pak je to OK.

14.

Napiš funkci pohyb, která dostane seznam souřadnic a světovou stranu ("s", "j", "v" nebo "z") a přidá k seznamu poslední bod „posunutý“ v daném směru. Např.:

souradnice = [(0, 0)]
pohyb(souradnice, 'v')
print(souradnice)     # → [(0, 0), (1, 0)]
pohyb(souradnice, 'v')
print(souradnice)     # → [(0, 0), (1, 0), (2, 0)]
pohyb(souradnice, 'j')
print(souradnice)     # → [(0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1)]
pohyb(souradnice, 's')
print(souradnice)     # → [(0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 0)]

Funkce by neměla nic vracet. Jen mění už existující seznam.

15.

Napiš cyklus, který se bude ptát uživatele na světovou stranu, podle ní zavolá pohyb, a následně vykreslí seznam jako mapu. Pak se opět se zeptá na stranu atd.

Začínej se seznamem [(0, 0), (1, 0), (2, 0)].

16.

Doplň funkci pohyb tak, aby při pohybu umazala první bod ze seznamu souřadnic. Výsledný seznam tak bude mít stejnou délku, jako před voláním.

17.

Doplň funkci pohyb tak, aby zamezila:

 • pohybu ven z mapy,
 • pohybu na políčko, které už v seznamu je.

Vhodná výjimka pro tyto situace je ValueError('Game over').

18.

Přidej do hry hadí potravu. Tady jsou pravidla pro vegetariánského hada, ale můžeš si je změnit podle chuti:

Seznam ovoce obsahuje na začátku jedno ovoce na políčku, na kterém není had (například: [(2, 3)] znamená jedno ovoce na pozici (2, 3)). Když had sežere ovoce, vyroste („nesmaže“ se mu ocas, tedy neprovede se to, cos přidala v projektu 13), a pokud na mapě zrovna není další ovoce, na náhodném místě (kde není had) vyroste ovoce nové.

Každých 30 tahů vyroste nové ovoce samo od sebe.

Na mapě se toto tajemné ovoce zobrazuje jako otazník (?).

19.

Hadí hřiště může mít libovolné rozměry větší než 4×1. Třeba 20×20 nebo 10×30. Máš chuť hru dále vylepšovat? My budeme moc rádi! Nezapomeň se nám pochlubit na Slacku.

A nakonec projekt na přemýšlení.

20.

Může seznam obsahovat sám sebe? Zkus co nejjednodušeji udělat takový seznam, aby platilo:

seznam[5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][5][0] == 5