Řetězce  11. listopadu 2021

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

Procvičení řetězců. Měj při ruce tahák!

0.

Napiš program, který se zeptá na dva řetězce a zjistí, jestli je ten první obsažen v tom druhém. Nebere přitom ohled na velikost písmen.

1.

Najdi si na internetu text své oblíbené písně, zkopíruj si ho do řetězce a zjisti, kolikrát je v něm použito písmeno K. (Ať už velké, nebo malé.)

Text by mělo jít jednoduše vyměnit za jiný.

2.

Zjisti, kolik je v textu tvé oblíbené písně písmen. Nepočítej mezery, znaky nového řádku a znaky !"#$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\]^_{|}~.

Text písně by mělo jít jednoduše vyměnit za jiný.

Postup:

 • Na začátku nastav počet nalezených písmen na 0.
 • Pro každý znak textu:
  • Když znak není obsažen v ! " # $ % & …:
   • Zvyš počet nalezených písmen o 1.
 • Vypiš počet nalezených písmen.
3.

Napiš program, který přijme od uživatele řetězec a zjistí, jestli je zadaný řetězec palindrom.

Pokud ano, program vypíše "Je palindrom". Pokud není, program vypíše "Není palindrom".

4.

Napiš program, který bude umět přepsat světovou stranu (např. východ, západ, severozápad, jihovýchod) na jeho zkratku. Použij k tomu řetězcové metody a subscripting. Nezapomeň ošetřit uživatelský vstup.

Příklad:

"východ" -> "V"
"západ" -> "Z"
"severovýchod" -> "SV"
"jihozápad" -> "JZ"
5.

Napiš program, který bude převádět řetězec zadaný uživatelem z formátu Camel case na formát Snake case.

Víceslovný název, kde jsou jednotlivá slova oddělená velkým písmenem, tak převede na víceslovný název, kde jsou slova oddělena podtržítkem, a kde jsou všechny znaky malé.

Příklad:

"JanNovak" -> "jan_novak"
"MojeNoveAuto" -> "moje_nove_auto"
"Vesnice" -> "vesnice"

Nápověda: Pro rozpoznání, zdali je znak velkým písmenem, můžeš použít metodu řetězců isupper.

6.

Napiš program, který se uživatele zeptá na nějakou otázku, na kterou lze odpovědět pomocí ANO/NE. Program se na otázku bude ptát neustále dokola, dokud uživatel nezadá odpověď, která bude reprezentovat buď ANO nebo NE.

Odpověď může být zadána v malých či velkých písmenech (či jejich kombinaci). Na začátku či konci odpovědi mohou být mezery. A lze také zadat libovolně zkrácenou variantu ANO či NE, nesmí se však jednat o prázdný řetězec (aby šlo odlišit kladnou a zápornou odpověď).

Jakmile uživatel zadá odpověď ve správném formátu, program vypíše 1, pokud uživatel odpověděl kladně, nebo 0, pokud uživatel odpověděl záporně.

Příklad:

"ano" -> výstup "1"
"an" -> výstup "1"
"a" -> výstup "1"
"AnO" -> výstup "1"
"ne" -> výstup "0"
"nE" -> výstup "0"
"  ne" -> výstup "0"
"ne  " -> výstup "0"
"  ano  " -> výstup "1"

"a no" -> zeptat se znovu
"" -> zeptat se znovu
"e" -> zeptat se znovu
"jo" -> zeptat se znovu
"pes" -> zeptat se znovu

A teď nás čeká oblíbená hra!

7.

Vytvoř hru Šibenice podle následujícího popisu.

 • Program si zvolí nějaké slovo, které bude uživatel hádat (slovo ulož do proměnné). Pro jednoduchost používej malá písmena a nepoužívej slova, ve kterých se stejné písmeno opakuje dvakrát (třeba čokoláda).

  Zkus třeba slova: trávník, stromek, stavení.

 • Výchozí stav je řetězec s tolika podtržítky, kolik je ve vybraném slově písmen.

 • Výchozí počet neúspěšných pokusů je nula.

 • Prováděj stále dokola:

  • Zeptej se hráče na písmeno.
  • Pokud je to písmeno ve vybraném slově:
   • Zaměň ve stavu příslušné podtržítko za ono písmeno. (Bude se hodit řetězcová metoda index a nahrazení písmena v řetězci, které jsme si ukazovali na lekci.)
  • Pokud dané písmeno není ve vybraném slově:
   • započítej neúspěšný pokus.
  • Vypiš stav (slovo s případnými podtržítky).
  • Pokud už ve stavu nejsou podtržítka:
   • Pogratuluj hráči.
   • Ukonči hru.
  • Vypiš počet neúspěšných pokusů.
  • Pokud je počet neúspěšných pokusů 9 (nebo víc):
   • Dej hráči najevo, že prohrál.
   • Ukonči hru.

Následující úkol je určen pro "fajnšmekry". Pokud si s ním nebudeš vědět rady, zkus kontaktovat kouče, případně se k němu můžeš vrátit později, až si budeš s Pythonem rozumět lépe.

8.

Napiš program, který bude převádět řetězec na celé číslo bez použití funkce int. Pro otestování převodu načti od uživatele řetězec, přičti k němu jedničku a výsledek vypiš.


Níže je návod. Zkus program nejprve napsat bez něj.

 1. Vytvoř si proměnnou, která bude obsahovat výsledné celé číslo.
 2. Projdi řetězec znak po znaku.
 3. Každý znak převeď na odpovídající číselnou hodnotu.
  • Bude se k tomu hodit funkce ord, která převede znak na jeho ASCII hodnotu.
  • ASCII tabulku si lze prohlédnout např. zde.
 4. Proměnnou s výsledkem vynásob desíti a přičti k ní číselnou hodnotu znaku.