Třídy a dědičnost  1. prosince 2021

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

Stáhni si archiv s hrou. Aktivuj si virtuální prostředí. Nainstaluj knihovnu pyglet pomocí příkazu:

$ python -m pip install pyglet

a spusť python ui.py.

Doufám, že uvidíš šachovnici. Figurkama se dá hýbat tažením myší, ale není hotová kontrola pravidel.

Následující úkoly kontrolu pravidel doplňují. Můžete je dělat (skoro) v jakémkoli pořadí, ale ty dřívější jsou většinou jednodušší.

Pro jednoduchost neřešte šach, mat ani pat.

Toto jsou z velké části úkoly na orientaci v cizím kódu. Nezapomeňte, že nemusíte úplně rozumět předpřipraveným funkcím/třídám/metodám, dokud je nechcete měnit (nebo se jimi inspirovat). Čtěte ale dokumentační řetězce, které popisují co která věc dělá.

Pravidla šachu jsou k dispozici např. na Wikipedii.

0.

♞ Doplňte třídu pro koně s příslušnými metodami over_tah a __init__. Použijte ji v Sachovnice.__init__.

Odevzdejte novou třídu.

1.

♚ Doplňte třídu pro krále s příslušnými metodami over_tah a __init__. Použijte ji v Sachovnice.__init__.

Rošádu zatím neřešte.

Odevzdejte novou třídu.

2.

♝ Doplňte třídu pro střelce s příslušnými metodami over_tah a __init__. Použijte ji v Sachovnice.__init__.

Odevzdejte novou třídu.

3.

♛ Doplňte třídu pro dámu s příslušnými metodami over_tah a __init__. Použijte ji v Sachovnice.__init__.

Odevzdejte novou třídu.

4.

Změňte třídu Sachovnice tak, aby se hráči museli ve hře střídat. Začíná bílý.

(Nápověda: bude potřeba nový atribut hrac_na_tahu.)

Odevzdejte změněnou třídu Sachovnice.

5.

♟ Doplňte třídu pro pěšce s příslušnými metodami over_tah, tahni a __init__. Použijte ji v Sachovnice.__init__.

Pozor na to, že:

 • Pěšec se může pohybovat o jedno pole dopředu, pokud nebere figuru.
 • Pěšec bere diagonálně (o jedno pole)
 • Pěšec v základní pozici se může pohnout o dvě pole dopředu (pokud nebere figuru).
 • Pěšec, který dorazí na konec šachovnice, se povýší na dámu. (Šachy umožňují i povýšení na koně, podle výběru hráče – ale to zatím neřeš).

Odevzdejte změněnou třídu.

6.

Umožněte rošádu. Tu hráč zadá tak, že krále posune na věž.

Odevzdejte novou třídu.

Díky za pozornost! Doufám, že pro vás byl kurz přínosný :)

7.

Chcete nám něco vzkázat?

Normální zpětná vazba je anonymní a veřejná; tato je pro kouče a podepsaná jménem týmu.

8.

Měly/i byste zájem o bonusovou lekci, víkendový workshop nebo nějaké speciální téma na Pyvo? Tady je pár nápadů, ale pokud máte něco vlastního, neváhejte napsat:

 • Git – Spolupráce a správa verzí kódu
 • Pyglet – Uživatelské rozhraní pro hry (jako Šachy z těchto úkolů)
 • PySide – Uživatelské rozhraní pro „kancelářské“ aplikace (tlačítka, textová políčka, ...)
 • Click – Uživatelské rozhraní pro programátory (příkazová řádka, barevný text, ...)
 • Flask – Webové aplikace
 • Pathlib – Práce se soubory (pojmenovávání, kopírování, mazání, procházení adresářů, ...)
 • Víc o testování
 • Informatika, teoretické základy

Nebo podobně :)