První program  12. října 2022

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

Vítejte v kurzu!

Začneme zlehka. První úkoly ověří, že vám funguje samotné odevzdávání úkolů.

0.

Jaký používáš operační systém?

1.

Jaký používáš editor?

A dalších pár úkolů od ověření, že umíte spustit Python.

Jako vždycky: Jestli něco vypadá příliš složitě i po tom, co se zamyslíte a znovu přečtete zadání, zeptejte se!

2.

Znovu aktivuj virtuální prostředí, spusť Python a zkus, jestli stále funguje jako kalkulačka.

>>> 1 + 1
2
3.

Jakou používáš verzi Pythonu? (Ke správné odpovědi patří i způsob, jak jsi na odpověď přišel/přišla.)

4.

Kolik je 395868 + 4483924 × 893? (Opět: důležité není číslo, ale postup - příkaz v Pythonu)

5.

Jaký je zbytek po dělení 458593873 sedmi?

6.

Přijdeš na to, co dělá operátor ** (dvě hvězdičky)? (Odpověz slovně.)

7.

Přijdeš na to, co dělá operátor % (procento)? (Odpověz slovně.)

8.

Den až dva po instalaci (nebo i později) si znovu zkus aktivovat virtuální prostředí a spustit Python.

Tato sekce bude o textu - o řetězcích, které jsme na srazu jen naťukli.

9.

Řetězce obsahují slova, věty nebo jiný text. Řetězce se zadávají v uvozovkách - jednoduchých ' nebo dvojitých ":

>>> 'Ahoj!'
'Ahoj!'
>>> "Ahoj!"
"Ahoj!"
10.

Řetězce jdou spojovat sčítáním. Vyzkoušej si to:

>>> 'A' + "B"
'AB'
11.

Co je tady špatně? Jak to spravit?

>>> 'Ahoj' + 'PyLadies!'
12.

Řetězce se dají sčítat. Dají se i násobit? Dělit? Odečítat? (Odpověz slovně.)

13.

Co se stane, když se pokusíš sečíst číslo a řetězec? (Můžeš vložit výsledek z příkazové řádky, ale odpověz i slovně)

14.

A vynásobit? (Můžeš vložit výsledek z příkazové řádky, ale odpověz i slovně)

Vzpomínáš si na chybové hlášky a na proměnné?

15.

Jaká chyba nastane, když zkusíš podělit řetězec řetězcem?

16.

Jaká chyba nastane, když zkusíš použít proměnnou předtím, než do ní něco přiřadíš?

17.

Jaká chyba nastane, když dělíš nulou?

18.

Jaká chyba nastane, když se program ptá na vstup a ty místo odpovědi zmáčkneš CTRL+C?

19.

Jaká chyba nastane, když dáš uvozovky jen na jednu stranu řetězce?

20.

Ne všechno se dá použít jako jméno proměnné. Fungují pro proměnné následující jména? Pokud ne, proč asi? Zkus každé jméno použít jako proměnnou a přiřadit si do ní nějakou hodnotu, např. číslo nebo slovo.

x
tlacitko4
34
3e4
krůta
$i
druha-odmocnina
readme.txt
kratsiStrana
POCET_BODU
_ (podtržítko)
π (pí)
True
_cache
__name__
while

Následující projekty jsou na procvičení toho, co jsme probírali na srazu.

21.

Napiš program, který spočítá povrch a objem krychle o straně 2852 cm.

Abys nemusel/a tolik hledat v učebnici (vlastně Wikipedii): povrch S = 6a², objem V = a³

Řešení, pro kontrolu: S = 48803424 cm², V = 23197894208 cm³

22.

Změň program tak, aby stranu/poloměr mohl uživatel zadat.