Rozhraní a testy  22. listopadu 2023

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

Dnešní úkoly budou asi povědomé. Vytvoříme totiž ... hru 1D piškvorky!

Dostaneš ale tentokrát hotový testovací soubor a s jeho použitím budeš postupně zkoušet znovu vytvářenou hru.

Máš-li Piškvorky už hotové z minula, doporučuji je udělat znovu. Ty původní můžeš mít vedle a postupně z nich kopírovat kousky kódu.

Stáhni si soubor s testy, test_piskvorky.py a dej ho do adresáře kde budeš tvořit Piškvorky.

Na ulehčení testování si s aktivním virtuálním prostředím nainstaluj modul pytest-level. Ten umožňuje pouštět jen určité testy – podle toho, jak jsi daleko:

(venv)$ python -m pip install pytest-level

Zkus spustit všechny testy. Asi ti neprojdou:

(venv)$ python -m pytest -v

Pak zkus spustit testy pro úroveň 0:

```console
(venv)$ python -m pytest -v --level 0

Teď se nepustí žádné testy – všechny se přeskočí. Výpis by měl končit nějak takto:

collected N items / N deselected
=== N deselected in 0.01 seconds ===

Zadáš-li v posledním příkazu --level 1, aktivuje se první z testů. Pravděpodobně neprojde – v dalším úkolu ho spravíš!

Tvůj postup vždycky bude:

 • Když nějaký test neprochází, sprav ho.
 • Když všechno zezelená, postup na další level/úkol.
0.

V modulu piskvorky (tj. v souboru piskvorky.py) napiš funkci vyhodnot, která dostane řetězec s herním polem 1-D piškvorek a vrátí jednoznakový řetězec podle stavu hry:

 • "x" – Vyhrál hráč s křížky (pole obsahuje "xxx")
 • "o" – Vyhrál hráč s kolečky (pole obsahuje "ooo")
 • "!" – Remíza (pole neobsahuje "-", a nikdo nevyhrál)
 • "-" – Ani jedna ze situací výše (t.j. hra ještě neskončila)

Například:

 • vyhodnot('--------------------') vrátí '-'
 • vyhodnot('--o--xxx---o--o-----') vrátí 'x'
 • vyhodnot('xoxoxoxoxoxoxoxoxoxo') vrátí '!'

Zatímco budeš psát tento úkol, průběžně ho kontroluj automatickými testy. Pusť příkaz python -m pytest -v --level N podle toho, jak jsi daleko:

 • --level 1: V modulu piskvorky je nějaká funkce vyhodnot.
 • --level 2: V případě výhry dává funkce správný výsledek, 'x' nebo 'o'
 • --level 3: V případě remízy dává funkce správný výsledek, '!'
 • --level 4: Když hra neskončila, funkce dává správný výsledek, '-'

Odevzdej celý soubor piskvorky.py.

1.

V modulu util (tj. v souboru util.py) napiš funkci tah, která dostane řetězec s herním polem, číslo políčka (0-19), a symbol (x nebo o) a vrátí herní pole (t.j. řetězec) s daným symbolem umístěným na danou pozici.

Hlavička funkce by tedy měla vypadat nějak takhle:

def tah(pole, pozice, symbol):
  """Vrátí herní pole s daným symbolem umístěným na danou pozici

  `pole` je herní pole, na které se hraje.
  `pozice` je číslo políčka. Čísluje se od nuly.
  `symbol` může být 'x' nebo 'o', podle toho jestli je tah za křížky
  nebo za kolečka.
  """
  ...

Například:

 • tah('--------------------', 0, 'x') vrátí 'x-------------------'
 • tah('--------------------', 19, 'o') vrátí '-------------------o'
 • tah('x-o-x-o-x-o-x-o-x-o-', 5, 'x') vrátí 'x-o-xxo-x-o-x-o-x-o-'

Můžeš využít nějakou funkci, kterou už máš napsanou?

Zatímco funkci budeš psát, průběžně ji kontroluj automatickými testy. Pusť příkaz python -m pytest -v --level N podle toho, jak jsi daleko:

 • --level 10: V modulu util je nějaká funkce tah.

 • --level 11: Funkce dává na prázdné pole x nebo o na dané místo

 • --level 20: Hra na pozici, která není v poli, např. tah('--------------------', -1, 'x')

 • --level 22: Hra na obsazené políčko, např. tah('x-------------------', 0, 'o')

 • --level 24: Hra jiným symbolem než 'x' nebo 'o', např. tah('--------------------', 0, 'řeřicha')

Odevzdej celý soubor util.py.

2.

V modulu piskvorky (tj. v souboru piskvorky.py) napiš funkci tah_hrace(pole, symbol), která dostane řetězec s herním polem a symbol (x nebo o) a:

 • dostane řetězec s herním polem,
 • zeptá se hráče, na kterou pozici chce hrát,
 • pomocí funkce tah zjistí, jak vypadá herní pole se zaznamenaným tahem hráče
 • vrátí toto herní pole se zaznamenaným tahem hráče.

Pokud uživatel zadá špatný vstup (nečíslo, záporné číslo, obsazené políčko apod.), funkce mu vynadá a zeptá se znova.

Hlavička funkce by tedy měla vypadat nějak takhle:

def tah_hrace(pole, symbol):
  """Zeptá se hráče na tah a vrátí nové herní pole

  `pole` je herní pole, na které se hraje.
  `symbol` může být 'x' nebo 'o', podle toho jestli hráč hraje za křížky
  nebo za kolečka.
  """
  ...

Například zavolání print(tah_hrace('o-------------------', 'x')) by mohlo dopadnout takto:

Kam chceš hrát? nevím
Zadávej čísla!
Kam chceš hrát? 0
Tam nejde hrát!
Kam chceš hrát? -1
Tam nejde hrát!
Kam chceš hrát? 151
Tam nejde hrát!
Kam chceš hrát? 2
o-x-----------------

Nezapomeň, že ve vedlejším modulu máš funkci tah, kterou si můžeš naimportovat.

Funguje-li tahle funkce s příkladem výše, otestuj ji opět pomocí automatických testů. Tentokrát nastav level na 30 až 34. (Testuje se funkce, která volá input. Jak takový test napsat je nad rámec tohoto kurzu.)

Odevzdej celý soubor piskvorky.py (i s funkcí vyhodnot).

3.

V modulu ai (tj. v souboru ai.py) napiš funkci tah_pocitace(pole, symbol), která dostane řetězec s herním polem a symbol, vybere pozici, na kterou hrát, a vrátí herní pole se zaznamenaným tahem počítače.

Nejde-li na dané pole hrát, funkce musí skončit s chybou ValueError.

Použij jednoduchou náhodnou „strategii”:

 1. Vyber číslo od 0 do 19.
 2. Pokud je dané políčko volné, hrej na něj.
 3. Pokud ne, opakuj od bodu 1.

Navíc k tomu funkce nesmí „zamrznout“ (způsobit nekonečný cyklus), ať jí předáš jakékoli hodnoty argumentů. Kdyby strategie výše měla „zamrznout“, funkce ať místo toho způsobí ValueError.

Hlavička funkce by tedy měla vypadat nějak takhle:

def tah_pocitace(pole, symbol):
  """Vrátí herní pole se zaznamenaným tahem počítače

  `pole` je herní pole, na které se hraje.
  `symbol` může být 'x' nebo 'o', podle toho jestli hráč hraje za křížky
  nebo za kolečka.
  """
  ...

Zavolání print(tah_pocitace('o-------------------', 'x')) by mohlo vypsat třeba o---------x---------.

Testy jsou v levelech 40 až 44.

Odevzdej celý soubor ai.py.

4.

V modulu piskvorky (tj. v souboru piskvorky.py) napiš funkci piskvorky1d, která:

 • Vytvoří řetězec s herním polem
 • Stále dokola:
  • zavolá volá funkci tah_hrace, a výsledek uloží jako nové pole
  • vypíše stav hry
  • zavolá volá funkci tah_pocitace, a výsledek uloží jako nové pole
  • vypíše stav hry

Zatím nemusíš řešite konec hry (pokud ho už nemáš z minula).

V modulu hra (tj. v souboru hra.py) přidej import a volání funkce piskvorky1d.

Původní testy by měly stále procházet. Automatické testy na celou hru ale nejsou – otestuj to ručně pomocí python hra.py!

Tady odevzdej pouze modul piskvorky.py.

5.

Tady odevzdej soubor hra.py.

6.

Pošéfuj konec hry. Když někdo vyhraje nebo dojde k remíze, cyklus se ukončí a vypíše se výsledek – třeba s gratulací nebo povzbuzující zpráva.

Stav hry kontroluj po každém tahu.

Nezapomeň, že máš k dispozici funkci vyhodnot!

Automatické testy na celou hru nejsou – otestuj to ručně! Nezapomeň zkontrolovat remízu.

Odevzdej celý soubor piskvorky.py.

7.

Zvládneš pro počítač naprogramovat lepší strategii? Třeba aby se snažil hrát vedle svých existujících symbolů nebo aby bránil protihráčovi? Stačí jen docela malé vylepšení!

Testy by stále měly procházet.

Odevzdej celý soubor ai.py.