Řetězce  8. dubna 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Vytvoř funkci, která dostane jako argument příjmení a zkusí podle něj uhodnout pohlaví. Funkce bude vracet řetězec "žena" nebo "muž". Funkce bude součástí programu, který se na příjmení zeptá a následně vypíše odhad pohlaví uživatele.

1.

Napiš funkci, do které se vloží identifikační číslo (např. rodné číslo, číslo platební karty, číslo OP) a ona vrátí řetězec, kde jsou všechna čísla mimo posledních čtyř nahrazena symbolem X.

např. pro 1234567 funkce vrátí XXX4567

2.

Najdi na internetu text své oblíbené písně, zkopíruj si ho do řetězce a zjisti, kolikrát je v něm použito písmeno K.

3.

Změň funkci ano_nebo_ne z materiálů k lekci Vlastní funkce (sekce Vracení) tak, aby se místo ano se dalo použít i a, místo ne i n a aby se nebral ohled na velikost písmen a mezery před/za odpovědí.

Textům jako možná nebo no tak určitě by počítač dál neměl rozumět.

Nakonec trošku delší projekt, budeme ho dokončovat v úkolech k další lekci. Jedná se o hru piškvorky, následuje popis hry, ke které se postupně dopracuješ:

1-D piškvorky se hrají na řádku s dvaceti políčky. Hráči střídavě přidávají kolečka ('o') a křížky ('x'), třeba:
1. kolo: -------x------------
2. kolo: -------x--o---------
3. kolo: -------xx-o---------
4. kolo: -------xxoo---------
5. kolo: ------xxxoo---------
Hráč, který dá tři své symboly vedle sebe, vyhrál.
4.

Napiš funkci vyhodnot, která dostane řetězec s herním polem 1-D piškvorek a vrátí jednoznakový řetězec podle stavu hry:

 • "x" – Vyhrál hráč s křížky (pole obsahuje "xxx")
 • "o" – Vyhrál hráč s kolečky (pole obsahuje "ooo")
 • "!" – Remíza (pole neobsahuje "-", a nikdo nevyhrál)
 • "-" – Ani jedna ze situací výše (t.j. hra ještě neskončila)
5.

Napiš funkci tah, která dostane řetězec s herním polem, číslo políčka (0-19), a symbol (x nebo o) a vrátí herní pole (t.j. řetězec) s daným symbolem umístěným na danou pozici.

Hlavička funkce by tedy měla vypadat nějak takhle:

def tah(pole, cislo_policka, symbol):
  "Vrátí herní pole s daným symbolem umístěným na danou pozici"
  ...

Můžeš využít nějakou funkci, kterou jsme napsaly už na sraze?

6.

Napiš funkci tah_hrace, která dostane řetězec s herním polem, zeptá se hráče, na kterou pozici chce hrát, a vrátí herní pole se zaznamenaným tahem hráče. Funkce by měla odmítnout záporná nebo příliš velká čísla a tahy na obsazená políčka. Pokud uživatel zadá špatný vstup, funkce mu vynadá a zeptá se znova.

Co po této lekci umím:

 • Vím, co je řetězec.
 • Umím základní operace s nimi (spojovat, násobit, vybrat znak).
 • Zjistit délku řetězce, zjistit, zda konkrétní znak je obsažen v řetězci.
 • Znám základní metody (např. upper, lower, count).
 • Umím řetězec rozsekat na kousky :).