Opakování & Třídy I  12. května 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Vytvoř třídu Clovek. Clovek má atributy jméno a příjmení, které se nastavují při vytváření objektu.

Otestujte (například) pomocí:

osoba = Clovek('Anna', 'Nová')
print(osoba.jmeno, osoba.prijmeni) # Anna Nová
1.

Zařiď, aby se při vytváření objektu zajistilo, že jméno i příjmení budou ve správném formátu, tzn. první písmeno velké, ostatní malá (např. Anna Nováková - správně, aNNa NoVáKoVá - špatně).

Otestujte (například) pomocí:

osoba = Clovek('anna', 'nová')
print(osoba.jmeno, osoba.prijmeni) # Anna Nová
osoba = Clovek('AnnA', 'nOVá')
print(osoba.jmeno, osoba.prijmeni) # Anna Nová
2.

Přidej třídě Clovek metodu kdo_jsi, která danou osobu představí.

Otestujte (například) pomocí:

osoba = Clovek('anna', 'nová')
print(osoba.kdo_jsi()) # Jmenuji se Anna Nová

3.

Rozšiř třídu Clovek tak, aby při vytváření třídy došlo k uložení iniciál do atributu inicialy a následně rozšiř metodu kdo_jsi, aby uvedla rovněž iniciály.

Otestujte (například) pomocí:

osoba = Clovek('anna', 'nová')
print(osoba.inicialy) # AN
print(osoba.kdo_jsi()) # Jmenuji se Anna Nová a mé iniciály jsou AN
4.

Napiš funkci na zpracování rodného čísla. Funkce vezme řetězec s rodným číslem bez lomítka a vrátí zjištěné hodnoty jako n-tici ve formátu (rok, měsíc, den, pohlaví).
Například pro RČ 9057121234 vrátí hodnotu: (1990, 7, 12, 'žena').

Rodné číslo není třeba kontrolovat (dělitelnost 11, ...).

Pozn.: Pokud je část rodného čísla, která odpovídá roku, >= 54, jedná se o osoby narozené před rokem 2000. V opačném případě se osoba narodila v roce 2000 nebo později.

Otestujte (například) pomocí:

print(zpracuj_rodne_cislo('9057121234')) # (1990, 7, 12, 'žena')
print(zpracuj_rodne_cislo('0007021234')) # (2000, 7, 2, 'muž')
5.

Rozšiř třídu Clovek tak, aby při vytváření vedle jména a příjmení zpracovala rodné číslo. Třída si do atributů uloží rok, měsíc a den narození a pohlaví. Následně rozšiř metodu kdo_jsi o nové informace.

Pozn.: Lze použít funkci na zpracování rodného čísla z předchozí úlohy :)

Otestujte (například) pomocí:

osoba = Clovek('anna', 'nová', '9057121234')
print(osoba.kdo_jsi()) # Jmenuji se Anna Nová, mé iniciály jsou AN, jsem žena rok narození 1990 a narozeniny mám 12.7.
osoba = Clovek('jan', 'malý', '0007021234')
print(osoba.kdo_jsi()) # Jmenuji se Jan Malý, mé iniciály jsou JM, jsem muž rok narození 2000 a narozeniny mám 2.7.
6.

[Bonus] Rozšiř zpracování rodného čísla o jeho validaci. Pokud rodné číslo není validní, vyhoď výjimku.

U rodného čísla lze kontrolovat:

  • číslo má 10 znaků
  • číslo je beze zbytku dělitelné 11
  • měsíc je v rozsahu 1-12 nebo 51-62
  • (zjednodušeně) den je v rozsahu 1-31
  • cokoliv dalšího, co tě napadne
7.

[Bonus] Rozšiř třídu Clovek o metodu __repr__, která bude vracet stejný řetězec jako metoda kdo_jsi. Vyzkoušej funkci print na instanci objektu před a po přidání metody __repr__, vidíš nějaký rozdíl?

Otestujte (například) pomocí:

# před přidáním __repr__
osoba = Clovek('anna', 'nová', '9057121234')
print(osoba)

# přidej __repr__ a vyzkoušej znovu
osoba = Clovek('anna', 'nová', '9057121234')
print(osoba)

Co po této lekci umím:

  • Vytvářet vlastní třídy.
  • Pracovat s atributy třídy.
  • Pracovat s metodami třídy.
  • Vyrábět rodná čísla na přání.