Vlastní funkce  29. března 2023

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Vytvoř funkci pocet_vterin, která bude mít dva argumenty: čas v minutách a čas ve vteřinách. A bude vracet celkový počet vteřin.

1.

Napiš funkci, která vrátí maximální hodnotu ze tří zadaných čísel. Zjištění maxima naprogramuj sama, pomocí příkazů if.

2.

Vytvoř funkci, která spočítá Body Mass Index pro kočky. Vstupem (parametry) funkce bude obvod hrudníku (cm) a délka zadní nohy od kolena ke kotníku (cm). Funkce vrátí číslo feline body mass index (fBMI).

Postup výpočtu fBMI: 1. Vydělit obvod hrudníku 0.7062 a odečíst délku nohy. 2. Vydělit výsledek 0.9156. 3. Od výsledku bodu 2 odečíst délku nohy.

3.

Vytvoř funkci nakresli_n_uhelnik, která vykreslí pro zadaný počet stran n-úhelník. Pomocí této funkce vykresli následující obrázek:

mnohoúhelníky

Vnitřní úhel pravidelného n-úhelníka má 180 × (1-2/n) stupňů.

Aby byly tvary zhruba stejně veliké, použij pro n-úhelník délku strany např. 200/n

4.

Napiš funkci, která s pomocí cyklu for a příkazu if vypíše z jednotlivých 'X' a mezer následující obrazec:

X X X X X X
X     X
X     X
X     X
X     X
X X X X X X
5.

Vrať se k úkolu č. 4 z minulé lekce a zkus zpřehlednit kód použitím funkce. Funkce hazej_kostkou bude vracet počet pokusů než hráči padla šestka.

6.

Napiš funkci, která bude mít jako parametr jedno číslo a vrátí "Bum", je-li toto číslo liché, a "Bác", je-li toto číslo sudé.

7.

Napiš funkci, která bude mít jako parametr jedno číslo (n) a vypíše n řádek. Na prvním řádku bude "Bum", na druhém "Bác", na třetím "Bum", atd. Využij funkci z předchozího úkolu.

Např.

>>> vypis_bum_bac(5) 
Bum
Bác
Bum
Bác
Bum

Co po této lekci umím:

 • Definovat vlastní funkci a zavolat ji.
 • Vím, co je návratová hodnota a co dělá příkaz return.
 • Vím, co je lokální a globální proměnná.