Vlastní funkce  14. října 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Vytvoř funkci pocet_vterin, která bude mít dva argumenty: čas v minutách a čas ve vteřinách. A bude vracet celkový počet vteřin.

1.

Napiš funkci, která vrátí maximální hodnotu ze tří zadaných čísel.

2.

Napiš funkci kolik_vratit, která pro zadanou celkovou cenu nákupu a předané hotovosti napoví prodavači, kolik má vrátit.

3.

Vytvoř funkci nakresli_n_uhelnik, která vykreslí pro zadaný počet stran n-úhelník. Pomocí této funkce vykresli následující obrázek:

mnohoúhelníky

Vnitřní úhel pravidelného n-úhelníka má 180 × (1-2/n) stupňů.

Aby byly tvary zhruba stejně veliké, použij pro n-úhelník délku strany např. 200/n

4.

Napiš funkci, která s pomocí cyklu for a příkazu if vypíše z jednotlivých 'X' a mezer následující obrazec:

X X X X X X
X     X
X     X
X     X
X     X
X X X X X X
5.

Vrať se k úkolu č. 4 z minulé lekce a zkus zpřehlednit kód použitím funkce. Funkce hod_kostkou bude vracet počet pokusů než hráči padla šestka.

6.

Napiš funkci, která ověří, že zadaná teplota je v daném intervalu. Funkce bude mít tři parametry (teplota, dolní mez, horní mez) a bude vracet True/False.

7.

Napiš funkci, která pro zadanou teplotu doporučí vhodné oblečení. Využij funkci z předchozího úkolu.

Např.

>>> doporuc_obleceni(-3)
"Vezmi si rukavice a čepici."

Co po této lekci umím:

 • Definovat vlastní funkci a zavolat ji.
 • Vím, co je návratová hodnota a co dělá příkaz return.
 • Vím, co je lokální a globální proměnná.