While & Opakování cyklů  12. října 2022

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Napiš program, který se bude uživatele ptát na tajné heslo do té doby, než ho uživatel správně vyplní.

1.

Změň program Kámen, nůžky, papír z úkolu 7 po druhé lekci tak, aby opakoval hru, dokud uživatel nezadá konec.

2.

Změň program Kámen, nůžky, papír tak, aby se tah počítače určoval náhodně.

Nápověda: můžeš použít funkci randrange a nastavit tah_pocitace na:

  • 'kámen', pokud je náhodné číslo 0,
  • 'nůžky', pokud je náhodné číslo 1,
  • jinak na 'papír'.
3.

Napiš program, který se ptá uživatele na čísla do té doby, než zadá 0. Poté vypíše nejmenší ze zadaných čísel. (Pozor: nula se mezi porovnávaná čísla nepočítá.)

Nápověda: průběžně stačí ukládat jen údaj, které číslo je aktuálně to nejmenší.

4.

Napiš program, který simuluje tuto hru:

První hráč hází kostkou (t.j. vybírají se náhodná čísla od 1 do 6), dokud nepadne šestka. Potom hází další hráč, dokud nepadne šestka i jemu. Potom hází hráč třetí a nakonec čtvrtý. Vyhrává ten, kdo na hození šestky potřeboval nejvíc hodů. (V případě shody vyhraje ten, kdo házel dřív.)

Program by měl vypisovat všechny hody a nakonec napsat, kdo vyhrál.

Poznámka: pokud nemáš předchozí úkol, tento také přeskoč.

5.

Napiš program, který postupně načte od uživatele dvě čísla a jednoznakový řetězec – buď '+', '-', '*' nebo '/'. Program provede na číslech příslušnou operaci.

Příklad použití programu:

První číslo: 123
Druhé číslo: 456
Operace: +
123 + 456 = 579
6.

Pomocí cyklu for a příkazu if napiš program, který vypíše následující řádky. Funkci print volej pouze uvnitř v cyklu:

první řádek
není první
není první
není první
7.

Co vypíše tenhle kód?

for c in 'Ahoj světe!':
    print(c)

Co po této lekci umím:

  • Použít cyklus while.
  • Vím, kdy použít příkaz break a continue.
  • Vím, kdy je lepší použít cyklus for a kdy cyklus while.