Strojové učení - knihovna scikit-learn, workflow procesu učení  5. května 2021

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Podívej se na notebook excercise.ipynb a datový soubor population.csv (Možná už máš obojí stažené spolu s ostatními materiály z hodiny. Pokud ne, notebook a data ulož do stejného adresáře). V notebooku je vypracovaná úloha predikce počtu obyvatel v závislosti na velikosti oblasti/města. Naučený model (krabička) ale počet obyvatel často podhodnocuje.

Prohlédni si řešení v notebooku a zkus přijít na to, co je v na něm špatně. Nehledej chyby v kódu, spíše si prohlédni obrázky, případně data, a podívej se, co se mohlo stát. Své nápady sepiš.